Het is niet meer verplicht een mondkapje te dragen, er moet nog wel 1.5 meter afstand
worden gehouden .
Handen moeten vooraf en achteraf gewassen worden.
En kom niet te vroeg om drukte in de wachtkamer te voorkomen.

Zie onze huisregels en bekijk ook onderstaand filmpje gemaakt door de 9 jarig Felix Balzagette Coeregges Lacoste

Groetjes Anne-Marie en Miranda

De praktijk is bereikbaar via info@kftdelft.nl of op
Dinsdag en Vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur op telefoonnummer 015-2564034.

 

Gemaakt door 9 jarige Felix Balzagette Couregges Lacoste.

Sinds zomer 2019 ook kinderbekkenfysiotherapie!!

Klimuitje de Uithof 2019

Ons jaarlijks klimuitje was weer een groot succes.
De meeste kinderen hadden nog niet eerder geklommen en bij sommige stond het klamme zweet in hun handen of er hadden
last van waterlanders.
Wat ontzettend gaaf is het dan om te zien dat de meeste kinderen hun grenzen verlegden of hun grenzen goed aangaven.
1 jongen die mij van tevoren al had gezegd angst voor hoogtes te hebben heeft zich opgegeven om een klimcursus te gaan volgen.
Jaren geleden is dit vanuit een particulier initiatief uitgegroeid tot een jaarlijkse uitdaging.
Kinderen met ongeacht welke handicap mogen zich inschrijven om mee te gaan, en als er plek is kunnen broertjes of zusjes ook mee klimmen.

Meer/minder

Ons doel is dat kinderen hun grenzen aangeven of soms zelfs verleggen. Wij zorgen zelf voor de zekeraars, we hebben ervoor gekozen om niet de ouders te laten zekeren omdat we zien dat kinderen onder het oog van een “vreemde” vaak meer durven te laten zien. Een ander doel is om te zien van elkaar dat ook een ander het aankan/ aandurft zelfs als die kinderen eerst aangaven het niet te kunnen of te durven. Ook voor ouders is het vaak een eyeopener hun kind dingen te zien doen die ze niet voor mogelijkheid hielden. Natuurlijk zijn er ook kinderen die het net iets te spannend vonden. Volgend jaar krijgen zij weer een uitnodiging en mogen zij het weer proberen, weer een jaartje ouder en mogelijk lukt het dan beter. Al met al een traditie die wij graag in ere houden compleet met mandarijntjes, appels en taartjes.

Al sinds 1988 zorg voor uw kind!

Missie / Visie KFT Delft Missie:

We kijken naar de motorische en sensorische mogelijkheden, en niet naar de beperkingen van de kinderen. Onze praktijk zet zich op een professionele manier in, om het kind zo goed mogelijk gebruik te laten maken van zijn vaardigheden. Visie: De hulpvraag van het kind en zijn omgeving staat centraal.

Directe Toegankelijkheid

Het is mogelijk om zonder verwijzing naar de fysiotherapeut te gaan.  Er vindt over het algemeen wel terugkoppeling naar de huisarts plaats.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Kinderfysiotherapie wordt de 1e 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Indien voortzetting van behandeling nodig is dan heeft u meestal een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, informeer daarom vooraf.

Wanneer kinderfysiotherapie

WANNEER NAAR DE KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Een kind ontwikkelt zich, al vanaf zijn periode in de baarmoeder, door te bewegen.

Door bewegen en te spelen leert een kind zijn eigen lijf kennen maar ook zijn omgeving, alle zintuigen worden hierbij ingezet. Indien het bewegen vertraagd of afwijkend verloopt, is er sprake van een ontwikkelingsprobleem.

Omdat elk kind te maken heeft met een voortdurende groei en ontwikkeling vraagt dit om een specifieke kindgerichte aanpak.

Alle therapeuten in onze praktijk zijn hier goed bedreven in en zullen samen met de ouders werken aan een optimale omgeving waarin een kind zich lekker en vertrouwd voelt zodat een goede ontwikkeling van motoriek, zintuigelijke waarneming en zelfvertrouwen plaats kan vinden.
Indien er signalen zijn van problemen in ontwikkeling en motoriek dan kunnen ouders of verzorgers contact met ons opnemen. Ook in geval van twijfel (of dringende vragen) kunt u zich tot ons wenden.

De doelgroep voor kinderfysiotherapie varieert in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Baby’s, peuters en kleuters zien wij als een aparte categorie. Omdat de ontwikkeling in het begin heel snel gaat, is het vaak effectief om, bij indicatie, snel met kinderfysiotherapie te beginnen. Baby’s krijgen daarom bij ons vaak voorrang op oudere kinderen. Aan de ouders vragen wij een badlaken mee te nemen, waarop wij de kinderen kunnen neerleggen tijdens de behandeling.

Indien nodig dan is, op verwijzing van een specialist, het behandelen aan huis mogelijk.

Bij ons in de praktijk zijn therapeuten met onderstaande specialisaties aanwezig.
Daarnaast volgen wij ook vaak korte cursussen en workshops, om bij te blijven op ons vakgebied.

Bekijk specialisaties

Wanneer u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt, is het goed dit te melden aan uw arts. Uw arts kan u doorsturen naar ons, zodat wij kunnen onderzoeken wat voor voorkeurshouding uw baby heeft, en wat u kunt doen om de voorkeurshouding te doen afnemen.

 

 

Wij kunnen een plagiocephalometrie toepassen.

Dit is een objectieve manier om vast te stellen of een zuigeling met een scheef schedeltje, moet worden behandeld met helmredressie. Bij deze meting wordt een bandje om het hoofd geplaatst en vaste punten worden afgetekend. De afplatting wordt daarna berekend. Deze meting kan ook een aantal keer worden gedaan zodat er gekeken kan worden of een kind voor- of achteruit gaat. De meting doet absoluut geen pijn, maar de meeste baby’s huilen wel omdat hun hoofd heel even stil gehouden moet worden.

Er zijn dan een aantal evaluatiemetingen mogelijk en ook kan u ondertussen oefeningen en hanteringadviezen krijgen van uw kinderfysiotherapeut.

Sinds 2014 is uit onderzoek gebleken dat het dragen van een redressiehelm niet zinvol is. Er werden 2 groepen baby’s met een schedelvervorming vergeleken. 42 baby’s hadden een redressiehelm gekregen en 42 niet. Uit onderzoek blijkt dat de verandering bij beide groepen gelijk was. Ondanks dat dit een kleine onderzoekspopulatie is is dit advies toch overgenomen.

Sensorische integratie wil zeggen zintuiglijke prikkelverwerking.

 

 

Elke beweging komt tot stand door een samenwerking van spieren en zintuigen. Als de werking van de spieren niet goed is, zal dit consequenties hebben voor de zintuiglijke waarneming, maar dit geldt net zo goed andersom. Problemen met de zintuigen hebben negatieve consequenties voor de spieren. Hard geluid geeft een andere spierspanning dan een zacht geluid, een snelle beweging zal een snelle actie vereisen van de spieren.

Stoornissen van deze zintuiglijke verwerking noemen wij SI-problemen.

Een kind met deze problemen kan een verminderde registratie hebben van de zintuigen (ondergevoeligheid) of een verhoogde registratie (overgevoeligheid).

Lees verder

Het Team

Ons team bestaat uit 7 zeer gemotiveerde en ervaren kinderfysiotherapeuten.
Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Na de algemene opleiding tot fysiotherapeut hebben wij de post -HBO-opleiding of Master-opleiding kinderfysiotherapeut gevolgd, of zijn deze aan het afronden. Ook doen wij jaarlijks aan nascholing waardoor specifieke aandoeningen beter behandeld of gesignaleerd kunnen worden.

Het hele Team