015 256 4034 info@kftdelft.nl

‘Missie/Visie’ KFT Delft

Missie:

We kijken naar de motorische en sensorische mogelijkheden, en niet naar de beperkingen van de kinderen. Onze praktijk zet zich op een professionele manier in, om het kind zo goed mogelijk gebruik te laten maken van zijn vaardigheden.

Visie:

De hulpvraag van het kind en zijn omgeving staat centraal.

 • Het behandeldoel en het behandelplan, die voortkomen uit het onderzoek, staan centraal.
 • De ouders, (evt. gezin en leerkrachten) worden bij het onderzoek, diagnostiek en behandeling betrokken.
 • Kft Delft behandelt de kinderen en ouders met respect.
 • Het behandeltraject wordt zo kort mogelijk gehouden
 • Kft Delft zorgt voor continuïteit van de behandelingen van de kinderen.
 • Kft Delft biedt een veilige omgeving voor de kinderen in de praktijk.
 • Kft Delft werkt met geregistreerde kinderfysiotherapeutes, die ook allen hun specialisaties hebben en werkt met collega’s in opleiding die onder supervisie werken.
 • Kft Delft begeleidt stagiaires van opleidingen kinderfysiotherapie
 • Kft Delft werkt samen met diverse specialisten in het werkveld.
 • Kft Delft volgt de ontwikkelingen binnen het vak kinder- fysiotherapie en speelt hierop in, waardoor de kennis binnen de praktijk up-to-date blijft
 • Kft Delft hecht veel waarde aan scholing en het overdragen van kennis binnen de praktijk.
 • Kft Delft houdt geregeld intercollegiaal overleg binnen de praktijk.