Samenwerking

Wij werken veel samen met andere disciplines, omdat er naast de motorische problemen ook vaak sprake is van andere problematiek. Er vindt dan regelmatig overleg plaats en er wordt, zo mogelijk, een gezamenlijk plan opgesteld.

Wij werken samen met:

Huisartsen

Kinderartsen

Specialisten (orthopedie, cardiologie, neurologie)

Revalidatiecentrum Delft

Scholen in de regio Centrum jeugd en gezin (waaronder ook het consultatiebureau)

Steven Bos, manueel therapeut

Lars Fuit, podotherapeut

Michel de Zwart, hypnotherapeut MEE, GGZ

Bregje Vriend, kinderbekkentherapeute fysiotherapie-imuls.nl