015 256 4034 info@kftdelft.nl

Vergoeding

Hieronder ziet u een lijst van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben. Wij werken op basis van overeengekomen tarieven.

DSW – Schiedam AZIVO Deltaloyd/OHRA
Zilveren
Kruis Achmea
Groeneland Achmea PWZ Achmea
OWM Zorgverzekeraar
VGZ (SIZ, IZZ)
CZ
Zorgverzekeringen
ONVZ
OZ zorgverzekeraars Nationale Nederlanden Univé Zorg
Geové Stad Rotterdam PWZ achmea
ZRA ONVZ zorgverzekeraar Trias
Amicon zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid De Amersfoortse
AGIS zorgverzekeringen IZA Onderling Medisch Steunfonds
DGVK politieverzekering FBTO Goudsche verzekeraar
PNO ziektekostenverzekering VPZ Menzis en AnderZorg
OWM steun bij ziekte VVAA

Declaraties van een gecontracteerde zorgverzekeraar worden door ons rechtstreeks ingediend bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, hanteren wij het balietarief van 42,35 euro. U ontvangt dan de nota thuis en moet die zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u dan een eigen bijdrage moet betalen.

Voor Patiënten die geen verzekering hebben gelden voor 2016 de volgende tarieven:

  • Zitting kinderfysiotherapie 43,90 euro
  • Zitting kinderfysiotherapie aan huis 55,95 euro
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag 43,90 euro
  • Instructie /overleg ouders indien apart 43,90 euro
  • Niet nagekomen of vergeten afspraken worden gefactureerd aan de ouders
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed maar informeer zelf bij uw zorgverzekeraar, waar u, op grond van uw polis, recht op heeft. Bij de meeste zorgverzekeraars is er na 9x of 18x een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist . De verzekerde zelf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het betalen van de verrichting door de kinderfysiotherapeut.

Als uw kind niet in staat is om de afspraak na te komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden via telefoon of via de mail.